...nie dlatego, iż mówią nam...

kontakt z autorem

teatr lalek

Czym jest bajka?

W języku potocznym bajka rozumiana jest jako opowiadanie fantastyczne, klechda, baśń a także plotka, zmyślenie;
Jako nazwa gatunku literackiego oznacza krótką powiastkę prozą lub wierszem z morałem na końcu lub (rzadziej) na początku utworu.

Jako nazwa gatunku bajka występuje w języku polskim od XVIII w. Wcześniej na tego typu utwory mówiono: fabuła, przypowieść (parabola) lub powieść (apolog).

Podział bajek ze względu na treść:

Podział ze względu na sposób ujęcia treści: