Smoki można pokonać.

kontakt z autorem

teatr lalek

Słowniczek

apolog

- opowieść prozą lub wierszem zawierająca morał; dla przykładu postępowania wprowadza postacie prostodusznych ludzi; gr. apologos 'opowieść'

epicki

- opowiadający, opisowy; gr. epikos 'epicki', epos 'słowo, opowieść'

epigramat

- króciutki, dowcipny, satyryczny lub dydaktyczny utwór literacki

epigramatyczny

- satyryczny, lapidarny; gr. epigraphe 'napis'

fabulistyka

- bajkopisarstwo

fabuła

- treść, zdarzenia; łac. fabularis 'bajeczny', fabula 'opowieść: bajka'

narracja

- opowiadanie lub sposób opowiadania

parabola

- przypowieść, porównanie; gr. parabole 'zestawienie, porównanie, alegoria'