...ale że uświadamiają...

kontakt z autorem

teatr lalek

Twórcy

W przypadku wielu baśni nie można powiedzieć, że autorem jest konkretna jednostka. Wynika to z przekazywania baśni z pokolenia na pokolenie, ich wielokrotnego zmieniania i kształtowania przez wielu ludzi (gawędziarzy, bajarzy). Stąd twórcą baśni bywa często zbiorowość. Fakt ten tłumaczy też wiele wariantów jednego tekstu (podobieństwa pomiędzy baśniami różnych narodów).

Poniżej zostało wymienionych tylko kilku powszechnie znanych baśnio- i bajkopisarzy. Niemożliwe jest podsumowanie każdej z tych postaci w kilku zdaniach, zatem, podając ciekawostki dotyczące owych twórców, zachęcam do dalszych poszukiwań!


Ezop (gr. Aisopos, VI w. p.n.e.)

pochodził z Azji Mniejszej, a dzięki swemu talentowi bajania zyskał sławę i z niewolnika stał się posłem króla Krezusa. Swoje opowiadania (legendy, nowele i bajki) tworzył dla rozrywki. Z jego utworów czerpali późniejsi twórcy.


Jean de La Fontaine (1621-1695)

ten pochodzący z Szampanii mieszczanin prócz bajek, które przyniosły mu ogromną sławę, tworzył również nowele i sztuki teatralne.


Charles Perrault (1628-1703)

prawnik odpowiedzialny za nadzór prac publicznych Paryża, ale przede wszystkim autor baśni znanych na całym świecie, m.in. Czerwonego Kapturka, Kota w butach, Śpiącej Królewny, które zebrał pod wspólnym tytułem Baśnie mojej matki Gęsi albo opowiadania czasu przeszłego.


Ignacy Krasicki (1735-1801)

wybitny polski autor bajek - zwięzłych, inteligentnych, pełnych błyskotliwych sentencji. Wydał dwa zbiory bajek: epigramatyczne Bajki i przypowieści (1779) oraz narracyjne Bajki nowe (1804).


Iwan Kryłow (1769-1844)

rosyjski urzędnik o teatralnych i literackich zainteresowaniach; bajkopisarz, czerpiący z La Fontaina; autor bajek-satyr na politykę ówczesnej Rosji.


Jakub (1785-1863) i Wilhelm (1786-1859) Grimm

niezwykle pracowici bracia; zebrali baśnie ludowe w trzech tomach Baśnie dla dzieci i domu. Utwory tam zawarte nie były przez nich modyfikowane, zostały zapisane bezpośrednio z przekazu ustnego. Po tłumaczeniach na inne języki okazało się, że motywy występujące w owych baśniach powtarzają się w legendach innych krajów, a zatem baśń ludowa jest uniwersalna. Prócz zbioru baśni owocem ich pracy tłumaczenia duńskich utworów ludowych, Gramatyka niemiecka, Mitologia niemiecka i niedokończony słownik języka niemieckiego.


Hans Christian Andersen (1805-1875)

Duńczyk z Odensy marzący o karierze aktora i dramatopisarza nieoczekiwanie zyskał popularność dzięki spisaniu baśni, które zasłyszał w dzieciństwie. I choć nie spełniły się jego teatralne pragnienia i mimo gorzkich wspomnień z młodości (opuścił dom jeszcze jako dziecko), w jego baśniach nie widać cienia smutnej przeszłości.


Lewis Carroll (1883-1898)

właściwie Charles-Lutwidge Dodgson, profesor matematyki w Oksfordzie i duchowny, twórca krainy Czystego Nonsensu. Dla Alicji - córki przyjaciół, napisał trylogię składającą się z Alicji w krainie czarów, O tym, co Alicja zobaczyła po drugiej stronie lustra oraz Wyprawy na żmirłacza.