- G. K. Chesterton

kontakt z autorem

teatr lalek

Źródła

Antologia bajki polskiej, wyb. i opr. Wacław Woźnowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983.

Marek Biernacki, Marta Pawlus, Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała 1999.

Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Wiesław Krajka, Angielska baśń literacka epoki wiktoriańskiej, PWN, Warszawa-Łódź 1981.

Wanda Krzemińska, Literatura dla dzieci i młodzieży. Zarys dziejów, Stowarzyszenie bibliotekarzy polskich, Warszawa 1963.

Julian Krzyżanowski, Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci..., Warszawa 1973.

Popularna encyklopedia powszechna, red. naczelny Jan Pieszczachowicz, Oficyna Wydawnicza, Kraków 1996.